Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na targach pracy zachęcali do służby w Policji

Jak zostać policjantem, jakie warunki trzeba spełnić, jakie są wymagania. O tym informowali zainteresowanych policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi na odbywających się III Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Zainteresowanie pracą w policji było bardzo duże … niezależnie od wieku osób

 
Kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji, które odbyły się w powiecie gołdapskim przyciągnęła dużą liczbę osób szukających zatrudnienia. Oczywiście w targach nie mogło zabraknąć oferty zatrudnienia w Policji. Pracownicy i mundurowi z gołdapskiej komendy przygotowali specjalne stoisko, przy którym można było uzyskać informację o warunkach służby, a także wymaganiach, które trzeba spełnić. Osoby zainteresowane   otrzymały również  przygotowane wcześniej materiały promocyjne (informatory, kalendarzyki, zakładki). Młodzi ludzie głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wykazywali spore zainteresowanie kryteriami pracy, uposażaniem jak i warunkami wstąpienia do służby. Na pytania młodzieży odpowiadali: asp. sztab. Marta Andruczyk, Anna Smolska i Piotr Mietliński z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.
 
Targi stanowiły również doskonałą okazję do promowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Zgodnie z zasadą, że zawsze i wszędzie warto promować bezpieczne zachowania przy naszym stoisku nie mogło zabraknąć elementów odblaskowych, które cieszyły się szczególnym uznaniem wśród najmłodszych uczestników targów.               
 
PRZYPOMINAMY - SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat niezbędnych formalności i warunków przyjęć można uzyskać odwiedzając m. in. strony internetowe miejscowych komend Policji.
 
Ładowanie odtwarzacza...