DZIELNICOWI i ich priorytetowe działania. - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIELNICOWI i ich priorytetowe działania.

Policjant pierwszego kontaktu - tak przyjęło się mówić o dzielnicowym, który jest najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To policjant, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, a którego głównym zadaniem jest dbanie o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie.

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi realizują swoje zadania w ramach półrocznych planów działań priorytetowych opracowanych indywidualnie dla poszczególnych rejonów służbowych. To narzędzie, którego celem jest uspołecznienie realizowanych przez nich zadań i zwiększenie skuteczności współdziałania  w relacji dzielnicowi – mieszkańcy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Zadania te są wynikiem oczekiwań społecznych uzyskanych podczas debat, konsultacji s potkań ze społeczeństwem, jak również z bieżącej analizy zgłaszanych zagrożeń.

Zadania jakie realizują dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta i gmin przedstawiają się następująco:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 1 – Miasto Gołdap

Dzielnicowa, mł. asp. Marta Anuszkiewicz prowadzi działania priorytetowe związane z zapobieganiem niszczeniu mienia oraz ograniczeniem liczby popełnianych wykroczeń na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi.

 

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 2 i 3 – Miasto Gołdap

Dzielnicowy, asp. szt. Tomasz Dobrzyński prowadzi działania priorytetowe związane z zapobieganiem popełnianiu wykroczeń w rejonie Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Gołdapi oraz zapobieganiem niszczeniu mienia oraz ograniczeniem liczby popełnianych wykroczeń na terenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi.

 

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 4 – Gmina Dubeninki

Dzielnicowy, asp. szt. Marcin Hiszpański prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem procederu spożywania alkoholu w rejonie sklepów przy ul. Lipowej w miejscowości Żytkiejmy.

 

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 5 – Gmina Banie Mazurskie

Dzielnicowa, sierż. szt. Anna Popławska (w zastępstwie mł. asp. Julita Gołębiewska) prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem procederu spożywania alkoholu w rejonie sklepu Alkohole Świata w Baniach Mazurskich przy ul. Konopnickiej 45.

 

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 6 – Gmina Gołdapskich

Dzielnicowy, st. sierż. Damian Piotrowski prowadzi działania priorytetowe związane z ograniczeniem procederu spożywania alkoholu w rejonie placówek handlowych oraz w rejonie Zespołu Szkół  w miejscowości Grabowo.