Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań policjantem – We wtorek dzień otwarty dla kandydatów do służby

Już w najbliższy wtorek 26 czerwca bieżącego roku w godzinach od 09.00 do 15.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi przy ulicy Mazurskiej 33 będzie dyżurował pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia (pokój nr 138). Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby podjęciem służby w Policji.

Wszyscy chętni będą mogli uzyskać informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji, pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do służby, a także złożyć stosowne dokumenty. Zapraszamy również codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Przypominamy, że nabór do służby w Policji trwa cały czas.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
- podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.