Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa - możesz sam umieszczać na niej konkretne zdarzenia

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego tak ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie oraz przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń jak również instytucji współodpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Takim narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem. To inicjatywa, której celem jest lokalizacja zagrożeń w każdym miejscu w kraju, a także zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Obsługa „mapy” jest bardzo prosta i intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę internetową Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi (www.goldap.policja.gov.pl), kliknąć w logo mapy a następnie zaznaczyć na niej miejsce i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „przekroczenie prędkości” lub „wandalizm”. W zgłoszeniach nie trzeba podawać swoich danych – są one anonimowe.

Podczas korzystania z mapy i dodawania swoich zdarzeń, należy pamiętać, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. W przypadku pilnych interwencji Policji nadal zaleca się korzystanie z numerów alarmowych.