KWP: „Bezpieczne wakacje 2018” w liczbach - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „Bezpieczne wakacje 2018” w liczbach

Wakacje 2018 przeszły już do historii, nadszedł więc czas na podsumowanie pracy warmińsko - mazurskich policjantów. Kiedy jedni wypoczywali, funkcjonariusze dbali, by czas na Warmii i Mazurach był bezpieczny.

Działania „Bezpieczne wakacje” to wspólne działania funkcjonariuszy różnych pionów: podczas 2 letnich miesięcy policjanci ruchu drogowego dbali o bezpieczeństwo na drogach regionu, policyjni wodniacy o bezpieczeństwo na akwenach i terenach przywodnych, policyjni profilaktycy podczas spotkań z dziećmi przypominali dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Podobnie jak w latach ubiegłych funkcjonariusze kontrolowali miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pod kątem sposobu sprawowania opieki nad dziećmi oraz legalności funkcjonowania miejsc wypoczynku zorganizowanego.  Wszystko po to, by wakacje na Warmii i Mazurach były bezpieczne.

Wakacje 2018 na drogach

Policjanci ruchu drogowego swoją uwagę podczas wakacji skupiali przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Sprawdzali stan trzeźwości kierujących pojazdami, kontrolowali stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie. Podczas działań „ Bezpieczne wakacje 2018” policjanci warmińsko - mazurskiej drogówki skontrolowali blisko 51 000 pojazdów. Wśród skontrolowanych kierujących znalazło się 888 kierowców motocykli, ponad 1.000 rowerzystów oraz 323 kierujących autobusami.

Podczas wakacji policjanci ujawnili blisko 1000 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Ponad połowa z nich swoim czynem wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 178a§1 kodeksu karnego.

Kontrolując pojazdy funkcjonariusze sprawdzali nie tylko stan trzeźwości kierujących, wymagane dokumenty  ale także stan techniczny pojazdów. W  2356 przypadkach policyjna kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Co roku w sezonie wakacyjnym wiele osób korzysta z form zorganizowanego wypoczynku, więc co roku w tym czasie policjanci drogówki  poświęcają szczególną uwagę autobusom. Podczas tegorocznych wakacji policjanci skontrolowali 323 autobusy, w dwudziestu pięciu przypadkach zatrzymano dowód rejestracyjny, odnotowano także jeden przypadek kierowania autobusem pod wpływem działania alkoholu.

W okresie wakacji (od 22 czerwca do 2 września) na drogach naszego województwa doszło do  287 wypadków drogowych (w 2017r. – 335), w wyniku których zginęło 30 osób (w 2017r. – 26), a 339 osób zostało rannych (w 2017r. – 416). Odnotowano także 3440 kolizji (w 2017r. – 3609). W porównaniu do wakacji 2017  odnotowano mniejszą liczbę wypadków (o 48), większą liczbę ofiar śmiertelnych (o 4), mniejszą liczbę osób rannych (o 77) oraz mniejszą liczbę kolizji drogowych o 169.

Wakacje na wodach…

Nad bezpieczeństwem osób wypoczywających na wodach i terenach przywodnych Warmii i Mazur czuwali policyjni wodniacy. Do służby w patrolach wodnych skierowani zostali policjanci przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadający specjalistyczne uprawnienia ratowników wodnych. Dzięki temu funkcjonariusze byli w stanie nie tylko szybko podjąć akcję ratowniczą, ale także udzielić pomocy osobie, która się topiła. Podczas wakacyjnych służb na specjalnie przygotowanych i oznakowanych łodziach motorowych oraz radiowozach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, policjanci kontrolowali kąpieliska, podejmowali interwencje, reagowali na popełniane wykroczenia. Policjanci dokonali w sumie 1532 kontroli kąpielisk, podjęli  także blisko 600  interwencji.

W okresie wakacji (lipiec – sierpień 2018) w województwie warmińsko – mazurskim utonęło 21 osób, to o 3 osoby więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niezmienne jest to, że toną osoby w średnim wieku i to głównie mężczyźni. Najczęstszymi przyczynami utonięć od wielu już lat są alkohol, przecenianie swoich umiejętności oraz korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych. Tak też było podczas ubiegłorocznych wakacji. Najwięcej osób utonęło w jeziorach.

Podobnie jak podczas ubiegłorocznych wakacji tak i w tym roku kilkadziesiąt osób korzystało ze sprzętu wodnego będąc pod wpływem alkoholu. Byli to sternicy pod wpływem bądź po użyciu alkoholu oraz osoby korzystające np. z kajaków, rowerów wodnych, łódek.

Wakacyjna profilaktyka

Podczas tegorocznych wakacji przyświecało nam ponownie hasło „Kręci mnie bezpieczeństwo”. To tytuł zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogólnopolskiej kampanii, objętej honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach tej akcji oraz działań „Bezpieczne wakacje” dzielnicowi oraz profilaktycy  spotykali się z dziećmi oraz młodzieżą. Podczas swoich spotkań poruszali tematy związane z bezpiecznym wypoczynkiem zwłaszcza nad wodą. Przypominali dzieciom, że czas wolny spędzany nad wodą nie jest wolnym czasem dla naszego rozsądku  i nie zwalnia nas od myślenia.  Apelowali, aby  zawsze  przewidywać konsekwencje i wybierać taki rodzaj zabawy, który nie  będzie zagrażał  utracie zdrowia.

W trakcie wakacji warmińsko - mazurscy policjanci  przeprowadzili blisko 400 pogadanek i prelekcji.

mk/in