Działania „Gimbus” w Gołdapi - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania „Gimbus” w Gołdapi

Policjanci ruchu drogowego z gołdapskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili działania kontrolno - prewencyjne pod kryptonimem „Gimbus”. Celem prowadzonych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły.

Wczoraj (05.09.18) podczas działań „GIMBUS” policjanci gołdapskiej drogówki wspólnie z funkcjonariuszami ITD sprawdzali stan techniczny autobusów, uprawnienia do kierowania, dokumenty wymagane podczas kontroli drogowej, jak również stan trzeźwości kierowców. W wyniku podjętych działań skontrolowano siedem autobusów dowożących dzieci do szkół na terenie  miasta Gołdap. W trzech przypadkach zatrzymali dowody rejestracyjne za przekroczoną normę emisji spalin.

Kontrole gimbusów i autobusów szkolnych będą prowadzone przez okres całego roku szkolnego. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu dzieci autobusami to jeden z głównych celów policjantów i funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego. O taką kontrolę mogą poprosić sami rodzice, kontaktując się z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego.