Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy szef gołdapskich policjantów - mł. insp. Dariusz Stachelek

Dotychczasowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku - mł. insp. Dariusz Stachelek objął stery w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi. Uroczystego wprowadzenia komendanta na nowe stanowisko dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie – insp. Tomasz Klimek.

Uroczystość rozpoczęła się wczoraj (04.10.2018) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej gołdapskiej komendy. Oficjalnego wprowadzenia mł. insp. Dariusza Stachelka na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi dokonał Komendant Wojewódzki Policji - insp.  Tomasz Klimek. Nowego komendanta powitali policjanci i pracownicy gołdapskiej komendy oraz zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych. W pierwszych słowach skierowanych do zebranych komendant podkreślił, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.
 
Mł. insp. Dariusz Stachelek ma 42 lata. Jest absolwentem m.in. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu w Białymstoku. Służbę w resorcie rozpoczął w 1996 roku w Ogniwie Patrolowo - Interwencyjnym oleckiej komendy. Przez kolejne lata swojej służby cały czas związany był z komendą policji w olecku, gdzie przechodził kolejne zawodowe szczeble jako kierownik Wydziału Ruchu Drogowego a następnie jako naczelnik Wydziału Kryminalnego. W 2016 roku został I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Olecku, gdzie pełnił służbę do 2 października tego roku.