Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inauguracja trzeciej edycji akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”

W sobotę 12 stycznia na terenie stacji narciarskiej „Kasina Ski”, w gminie Mszana Dolna, w województwie małopolskim, Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainaugurowało trzecią edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Do współpracy przy organizacji imprezy zaproszono Partnerów akcji oraz Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podczas jej trwania organizowane były konkursy i zabawy dla najmłodszych, quizy i testy wiedzy dla młodzieży

Celem akcji informacyjno-edukacyjnej jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach.

Partnerami przedsięwzięcia są:

  • Polski Związek Narciarski,
  • Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN,
  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
  • Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA,
  • Fundacja PZU.

Inauguracja kolejnej edycji akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” to również ogłoszenie konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, którego tematem jest zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Na potrzeby akcji została utworzona specjalna strona internetowa www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, do której można uzyskać dostęp również po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na materiałach informacyjnych. Strona ta zawiera materiały informacyjne, fotorelacje z działań Policji w całej Polsce oraz regulamin konkursu „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

(Biuro Prewencji KGP / foto: Jacek Herok BKS KGP/ mw)