Gołdapscy policjanci podsumowali 2018 rok - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gołdapscy policjanci podsumowali 2018 rok

Wczoraj popołudniu w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi odbyła się odprawa roczna, na której podsumowano pracę policjantów w roku 2018 oraz omówiono priorytety na najbliższe lata. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak. Gościliśmy również przedstawicieli lokalnych władz samorządowych powiatu oraz prokuratury.

Wczoraj (20.02.19) w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi odbyła się odprawa roczna. Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Dariusz Stachelek podsumował stan bezpieczeństwa w regionie oraz efekty pracy gołdapskich policjantów.
W naradzie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Starosta Gołdapski Marzanna Wardziejewska, Zastępca Burmistrza Jacek Morzy oraz Prokurator Rejonowy Andrzej Tylenda.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy gołdapskich policjantów za 2018 rok oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym 2019 roku. Komendant szczegółowo przedstawił wyniki pracy.Na zakończenie odprawy komendant podziękował władzom samorządowym za wpieranie Policji. Podziękowania za pracę i efekty na ręce funkcjonariuszy przekazali również  przedstawiciele lokalnych władz samorządowych powiatu oraz prokuratury.