Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

CHCESZ WSTĄPIĆ DO POLICJI? TO OGŁOSZENIE KIEROWANE JEST WŁAŚNIE DO CIEBIE!

Lubisz pomagać innym? Lubisz wyzwania? Cenisz stabilne warunki zatrudnienia? Zostań policjantem! To zawód dla ludzi z pasją. Wymagający i dający dużo satysfakcji z możliwości pomocy innym ludziom. Jeśli chcesz z nami pracować – przystąp do działania! Nabór trwa

 

Zalety pracy w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
 • gwarancję stałych warunków pracy;
 • ciekawą pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • różnorodny system szkoleń;
 • precyzyjny system wynagrodzenia;
 • rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:
 • prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
 • posiadanie prawa jazy kategorii „A” lub „C”.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B (formularz kwestionariusza do pobrania w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie, mieszczącej się przy Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro. Przyjęcia interesantów prowadzone są w poniedziałki w godz. 9.00-17.30 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 9.00 – 14.00.
 
Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej dostępne są:
na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji, w zakładce „Praca w Policji”;
w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro, tel.  (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, 522 4406, faks (89) 522 44 05
 
Dołącz do najlepszych! Ty też Możesz!

Terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2020 przedstawiają się następująco:

27 lutego,
21 kwietnia,
13 lipca,
16 września,
5 listopada,
30 grudnia.

Powrót na górę strony