DZIELNICA NR 2 MIASTO GOŁDAP - Dzielnica nr 2 Miasto Gołdap - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Dzielnica nr 2 Miasto Gołdap

Dzielnica nr 2 Miasto Gołdap

asp. szt. Tomasz Dobrzyński

tel. (87) 615 54 52

tel. kom. 887 876 183

mail : dzielnicowy.goldap2@ol.policja.gov.pl

Rejon służbowy obejmuje następujące ulice:

Jaćwieska, Konstytucji 3 maja, Ogrodowa, Polna, Tatyzy, Warszawska, Wileńska, Armii Krajowej, Malarska, Osiedle I, Osiedle II, Osiedle E. Plater, Partyzantów (1-14), Popiełuszki, Reymonta, Szkolna, Warsztatowa, Wąska, Lwowska.

Dzielnica liczy około 6800 mieszkańców