DZIELNICA NR 2 MIASTO GOŁDAP - Dzielnica nr 2 Miasto Gołdap - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Dzielnica nr 2 Miasto Gołdap

Dzielnica nr 2 Miasto Gołdap

asp. szt. Tomasz Dobrzyński

tel. (87) 615 54 52

tel. kom. 887 876 183

mail : dzielnicowy.goldap2@ol.policja.gov.pl

Rejon służbowy obejmuje następujące ulice:

Armii Krajowej, Ełcka, Jaćwieska, Konstytucji 3-go Maja, Królewiecka, Lwowska, Ogrodowa, Olecka, Polna, Tatyzy, Malarska, Osiedle I, Osiedle II, Os. Emilii Plater, Partyzantów, Popiełuszki, Reymonta, Szkolna, Warszawska, Warsztatowa, Wąska, Wileńska.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33 

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego,  realizowanego  w okresie od 01 siepnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku :

Grupowanie się osób oraz młodzieży spożywającej alkohol, palącej papierosy i zaśmiecającej miejsca publiczne na terenie przy ulicy Polnej w Gołdapi.