Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi - Dane kontaktowe - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Dane kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
 
ul. Mazurska 33
19-500 Gołdap
tel. (87) 615 54 00
fax (87) 615 54 05
 
Godziny służby i pracy: 
7:30 - 15:30
 
 
Sekretariat 
(87) 615 54 11
 
 
Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji
 
0 800 339 202