Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Kierownictwo

p.o. Komendanta Powiatowego Policji

mł. insp. Sylwester Symonowicz

tel. (87) 615 54 11

 

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 12:00 - 17:00. Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu (87) 615 54 11.

 

Adres:

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

ul. Mazurska 33

19-500 Gołdap

tel. (87) 615 54 00 (Oficer Dyżurny)