Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

                                                                                                                                 

nadkom. Marcin Wysocki

tel. (87) 615 54 30

                                                                                                                                  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

asp. szt. Tomasz Artysiewicz

tel. (87) 615 54 31