Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

nadkom. Jerzy Kuprewicz

tel. (87) 615 54 30

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

nadkom. Marcin Wysocki

tel. (87) 615 54 31