Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 

p.o. NaczelnikA Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 

 

nadkom. Sławomir Saniuk

tel. (87) 615 54 41

 

 

 

p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 

 

asp. szt. Marta Andruczyk

tel. (87) 615 54 43