Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego - Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 

 

kom.  Ryszard Antolak

tel. (87) 615 54 40

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 

nadkom. Sławomir Saniuk

 

tel. (87) 615 54 41