Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zanim będzie za późno” - spotkania profilaktyczno - edukacyjne z rodzicami

Zażywanie dopalaczy, narkotyków i środków odurzających przez młodzież stanowi nieustannie poważny problem. Gołdapscy policjanci poświęcają temu zagadnieniu swoją uwagę i podejmują działania zapobiegawcze. Jednym z nich są spotkania z rodzicami które mają na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach, jakie mogą stanąć na drodze rozwoju ich dziecka.

Problem środków odurzających, narkotyków, czy dopalaczy zaczyna się często już w wieku szkolnym. Stąd też gołdapscy policjanci w swojej pracy profilaktycznej wiele uwagi poświęcają temu zagadnieniu. Funkcjonariusze przeprowadzają liczne spotkania z rodzicami uczniów realizując założenia programu „Zanim będzie za późno”. Ostatnio takie spotkania miały miejsce w Szkole Podstawowej w Dubeninkach, w Bibliotece Publicznej w Baniach Mazurskich oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi, gdzie policjantki podnosiły świadomość opiekunów na temat problemów związanych z narkotykami. Funkcjonariuszki uczulały na charakterystyczne symptomy zażywania substancji zabronionych prawem przez młodzież i przedstawiły rodzicom zagrożenia jakie wiążą się z eksperymentowaniem przez młodych ludzi narkotyków. Podniosły wiedzę zebranych również w zakresie problematyki uzależnień od tych substancji. Przy omawianiu tematów dotyczących narkotyków, policjantki opowiedziały również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, jednocześnie przedstawiając środki wychowawcze i poprawcze, które mogą być zastosowane wobec takich osób.

Niewątpliwie po takich spotkaniach rodzice wiedzą jak wyglądają narkotyki, jak rozpoznać symptomy zażywania środków odurzających, co grozi młodzieży za posiadanie zabronionych prawem substancji oraz gdzie uzyskać pomoc i wsparcie.

Spotkania zorganizowano w ramach programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z KPP Gołdap: „On, Ty i Ja – razem bezpieczniej w powiecie Gołdapskim” dofinansowanym przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 oraz programu: „GOŁDAPPROFILAKTYCZNIE#UZALEŻNIONA” dofinansowanego z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022”.

(md/tj)

  • Spotkanie z rodzicami
  • Spotkanie z rodzicami
Powrót na górę strony