Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie wakacyjnych spotkań profilaktycznych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Gołdap

Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi zakończył się cykl spotkań profilaktyczno – edukacyjnych realizowanych w świetlicach wiejskich na terenie gminy Gołdap. Zajęcia te zorganizowane zostały przez gołdapskich policjantów w ramach zadania pn. „Mój wartościowy świat bez uzależnień” dofinansowanego z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023”.

Wraz z początkiem września nadszedł czas podsumowania działań gołdapskich policjantów w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Gołdap, mundurowi mieli możliwość zorganizowania szeregu zajęć w okresie letnim w świetlicach wiejskich w Kozakach, Galwieciach, Siedlisku, Żelazkach i Grabowie. Spotkania dedykowane dla dzieci i młodzieży odbyły się pod nazwą „Wybieram życie wolne od nałogów”, natomiast treści kierowane do rodziców i opiekunów zostały poruszone podczas zajęć „Świadomie wychowuję”.

Podczas wizytacji w świetlicach wiejskich poruszono wiele ważnych tematów. Z dziećmi omówiono zjawisko przemocy, agresji rówieśniczej, hejtu, cyberprzemocy, czy wyśmiewania na portalach społecznościowych. Przypomniano przy tym o odpowiedzialności prawnej młodych ludzi. Zwrócono też uwagę na wszechobecne zagrożenia wynikające z rozwoju telefonii i Internetu oraz nadużywania mediów. W rozmowach z młodzieżą poruszono problematykę narkotyków, nowych narkotyków, dopalaczy, środków odurzających i innych zagrożeń pojawiających się wokół nich. Funkcjonariusze omówili konsekwencje prawne wynikające z kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, a także kary za ich posiadanie czy udostępnianie. Zajęcia były poprowadzone tak, aby przekazać jak najwięcej wiedzy na temat szkodliwości używek oraz wzmacniać wartości zdrowia. Uczestnikom spotkań wskazywano alternatywne formy spędzania czasu. Nie zabrakło rozmów o bezpieczeństwie podczas wakacji czy w drodze do szkoły. Uczestnicy spotkań chętnie uczestniczyli w dyskusji oraz zadawali ciekawe pytania. Spotkanie z mundurowymi stanowiło również doskonałą okazję do obejrzenia radiowozu, wyposażenia policjanta i poznania codziennych obowiązków policjanta.

Stróże prawa podejmują szereg działań, aby chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami narkotykowymi. Aby działać skuteczniej podejmują współpracę z rodzicami, spotykają się z nimi i edukują w zakresie współczesnych zagrożeń. W ramach realizowanego zadania policjanci przeprowadzili takie spotkania w świetlicach wiejskich. Niewątpliwie każdy rodzic powinien posiadać podstawową wiedzę na temat substancji psychoaktywnych, aby móc skutecznie i wcześnie zareagować. Podczas wizyt policjanci prezentowali opiekunom narkotykową walizkę, która przeznaczona jest do profilaktyki i odpowiedniego przygotowania rodziców. Walizka ta zawiera przedmioty wykorzystywane do zażywania i dystrybucji narkotyków oraz substancje, które przypominają środki odurzające. Przy każdym przedmiocie znajduje się opis, dzięki czemu edukacja rodziców jest łatwa i skuteczna. Po spotkaniu opiekun będzie potrafił rozpoznać symptomy zażywania narkotyków oraz będzie wiedział w jaki sposób postępować i gdzie zwrócić się o pomoc.

 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
 • spotkania
Powrót na górę strony