Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bądź odpowiedzialnym sprzedawcą! Gołdapscy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi prowadzą lokalną kampanię pn. „STOP>18!”

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wspólnie ze Strażą Miejską prowadzą lokalną kampanię, podczas której przypominają sprzedawcom o tym, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Mundurowi kontrolują sprzedawców, ustalają czy placówki handlowe przestrzegają zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz edukują i przypominają o obowiązku weryfikacji wieku młodych klientów.

W piątek, 10 listopada 2023 roku, gołdapscy policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi rozpoczęli lokalną kampanię profilaktyczną pn. „STOP>18!”. Akcja jest odpowiedzią na problem łatwej dostępności napojów alkoholowych i wyrobów nikotynowych dla dzieci i młodzieży i ma na celu jej ograniczenie. Kampania została zrealizowana w ramach zadania „Mój wartościowy świat bez uzależnień” dofinansowanego z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023”. W ramach kampanii zostały opracowane broszury informacyjne oraz plakaty przypominające o obowiązku weryfikacji wieku młodych klientów. Mundurowi uświadamiają sprzedawców o odpowiedzialności i uwrażliwiają ich na szkodliwość sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.

Dodatkowo, przy okazji spotkania, funkcjonariusze informują, iż od 1 stycznia 2024 roku będzie obowiązywał również zakaz sprzedaży energetyków:

  • osobom poniżej 18. roku życia,
  • na terenie jednostek systemu oświaty,
  • w automatach.

Zakaz sprzedaży energetyków obowiązuje wszystkie sklepy oraz restauracje. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny do 2 tys. zł.

Pamiętaj! Sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo!
Przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi mówią o tym, że:
Art. 15
Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1. osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,
2. osobom do lat 18, (...)

art. 43 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.
2. Tej samej karze podlega kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa określonego w ust. 1.
3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, można także orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

 

 

Powrót na górę strony