Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyczne spotkanie przed dużym ekranem

Gołdapscy policjanci przy wsparciu Burmistrza Gołdapi oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowali II edycję cyklu spotkań filmowych pn. "Profilaktyczne spotkanie przed dużym ekranem". W ramach działań prewencyjnych skierowanych do młodzieży, wyemitowano film ukazujący destrukcyjny wpływ uzależnienia od alkoholu i narkotyków na organizm człowieka.

Niewątpliwie, Policja jest ważnym ogniwem lokalnego systemu zapobiegania przestępczości i naruszania porządku publicznego. Gołdapscy policjanci prowadzą liczne działania profilaktyczne i podejmują wszelkie starania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Aby w skuteczny i zarazem ciekawy sposób przemówić do młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi przy wsparciu Burmistrza Gołdapi, Tomasza Luto, oraz przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowali cykl spotkań w Kinie Kultura. W minionym tygodniu uczniowie szkół ponadpodstawowych w Gołdapi: Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych, zostali zaproszeni na seans filmowy ukazujący destrukcyjny wpływ uzależnienia od alkoholu i narkotyków na organizm człowieka oraz tragiczny los ludzi uzależnionych. Zaproszonych gości oraz młodzież przywitał Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi  insp. dr Dariusz Stachelek.

Każdy z uczestników otrzymał specjalnie opracowaną broszurę informacyjną dotyczącą szkodliwości narkotyków. Mamy nadzieję, że zrealizowane spotkanie okaże się skutecznym projektem profilaktycznym, a przedstawiony obraz zmusi młodych ludzi do głębokiej refleksji.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach zadania pn.: „Mój wartościowy świat bez uzależnień” dofinansowanego z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026, w roku 2023”.

(md)

  • Spotkanie profilaktyczne w Kinie Kultura w Gołdapi
  • Spotkanie profilaktyczne w Kinie Kultura w Gołdapi
  • Spotkanie profilaktyczne w Kinie Kultura w Gołdapi
  • Spotkanie profilaktyczne w Kinie Kultura w Gołdapi
  • Spotkanie profilaktyczne w Kinie Kultura w Gołdapi
  • Spotkanie profilaktyczne w Kinie Kultura w Gołdapi
  • Spotkanie profilaktyczne w Kinie Kultura w Gołdapi
Powrót na górę strony