Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna kontrola przejść dla pieszych

W miniony wtorek policjanci gołdapskiej drogówki prowadzili działania prewencyjne w rejonach przejść dla pieszych. Przy tej okazji przypominali uczestnikom ruchu drogowego o obowiązujących przepisach.

W okresie  zimowym stosowanie się do zasad i przepisów ruchu drogowego jest szczególnie ważne. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na przejście. Powinien też zwiększyć swoją uwagę zbliżając się m.in. do przejazdu dla rowerzystów, gdzie możemy spodziewać się osób korzystających z jednośladów. Piesi natomiast powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe, szczególnie w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Natomiast obowiązkiem rowerzysty jest zadbanie o prawidłowe wyposażenie roweru w obowiązkowe oświetlenie.


Gołdapscy policjanci systematycznie prowadzą działania prewencyjne w rejonach przejść dla pieszych. We wtorek (12.12.2023r.), podczas takiego nadzoru, pomocne okazały się kamery monitoringu. Za pośrednictwem obiektywu kamery operator szczególnie przyglądał się pieszym i kierowcom. O niebezpiecznych zachowaniach kierowców, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego operator kamery informował na bieżąco gołdapskich policjantów.
Dzięki dobrej współpracy, funkcjonariusze są w stanie szybko zareagować na łamane przepisy ruchu drogowego. Monitoring pozwala na odtworzenie niebezpiecznych zachowań takich jak: wymuszenie pierwszeństwa w okolicy przejścia dla pieszych, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy też parkowanie pojazdu przy takim przejściu.


Działania te mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy jednak, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma swoje obowiązki i prawa, których przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg. W pierwszej kolejności to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo!


Policja zapowiada dalsze, wzmożone kontrole w pobliżu przejść dla pieszych.


Działania prowadzone są w ramach projektu realizowanego przez Gminę Gołdap pn.: „Bezpieczna Gołdap” dofinansowanemu przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

 

 

  • Operator monitoringu
  • Operator monitoringu
  • Operator monitoringu
Powrót na górę strony