Aktualności

Konkurs Plastyczno – Filmowy pn. „Artystyczny przeWodnik”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat

W ramach letniej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” został ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy „Artystyczny przeWODNIK", którego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie lub nad wodą.

W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do max. 3 osób w wieku od 5 do 16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 10 września 2024 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. kat. I - wiek: 5-10 lat,

  2. kat. II - wiek: 11-16 lat.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie nie większym niż format A3. Natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Praca plastyczna lub spot filmowy wraz z wypełnioną i podpisaną przez opiekuna zespołu kartą zgłoszenia powinny zostać przesłane na adres:

Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji,
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
z dopiskiem konkurs „Artystyczny przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2024 r., jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Konkursu i jego rozstrzygnięcia.

Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: wps.bprew@policja.gov.pl.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania

  • 200.32 KB
  • 376.72 KB
  • 705.32 KB
Powrót na górę strony