Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gołdapscy policjanci mówią TAK dla ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem!

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada na całym świecie trwa Kampania Pomarańczowej Wstążki. Jest to czas, kiedy wszyscy mieszkańcy powiatu gołdapskiego podejmują szereg działań na rzecz uświadamiania i tworzenia świata bez przemocy wobec dzieci i młodzieży.

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, która ma na celu nagłaśnianie ważnego i trudnego problemu, jakim jest krzywdzenie dzieci i młodzieży. Jej zasadniczym celem jest mobilizowanie wszystkich do reagowania i pomagania tak, aby tworzyć świat, w którym dzieci i młodzież będą czuły się bezpiecznie i szczęśliwie. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

Placówki oświatowe z powiatu gołdapskiego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi aktywnie włączyły się w kampanię „Pomarańczowej Wstążki”. W akcji wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 5 w Gołdapi, Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Dobry Start” w Jabłońskich, Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, Szkoła Podstawowa w Grabowie, Szkoła Podstawowa w Boćwince, Szkoła Podstawowa w Lisach, Szkoła Podstawowa w Baniach Mazurskich, Szkoła Podstawowa w Galwieciach, Szkoła Podstawowa w Dubeninkach i Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach.

W ramach tegorocznej edycji Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi spotykali się z uczniami oraz gronem pedagogicznym w szkołach, udzieli wskazówek jak radzić sobie z problemem przemocy oraz informowali gdzie poszukiwać pomocy i wsparcia. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę na prawa dziecka, godność, wychowanie w szacunku, bezpieczeństwie, wolności oraz kształtować świadome postawy wobec przemocy i jej przeciwdziałaniu.

Spotkania zorganizowano w ramach programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z KPP Gołdap: „On, Ty i Ja – razem bezpieczniej w powiecie Gołdapskim” dofinansowanym przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 oraz programu: „GOŁDAPPROFILAKTYCZNIE#UZALEŻNIONA” dofinansowanego z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022”.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w budowanie świata wolnego od przemocy, świata pełnego miłości i szacunku do drugiego człowieka.

 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi
 • Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej numer 2 w Gołdapi
  Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej numer 2 w Gołdapi
 • Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Gołdapi
  Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej numer 3 w Gołdapi
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gołdapi
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Baniach Mazurskich
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boćwince
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Boćwince
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Galwieciach
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grabowie
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grabowie
 • Uczniowie z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej "Dobry Start" w Jabłońskich
  Uczniowie z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej \"Dobry Start\" w Jabłońskich
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lisach
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lisach
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
 • Uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi
  Uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi
 • Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach
  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach
Powrót na górę strony