Dane kontaktowe

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
 
ul. Mazurska 33
19-500 Gołdap
 
Stanowisko kierowania:
 
tel. (47) 735 74 00
fax (47) 735 74 12
 
Godziny służby i pracy: 
7:30 - 15:30
 
 
 
Sekretariat Komendanta Powiatowego:
(47) 735 74 11
 
 

Wydział Kryminalny
Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

sekretariat tel. (47) 735 74 32
 
 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi

sekretariat tel. (47) 735 74 42
 
 
Posterunek Policji w Dubeninkach
ul. Dębowa 9
19-504 Dubeninki
 
tel. 47 73 574 80
fax 47 73 574 85
 
 
Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji
 
0 800 339 202
 
 
 
Powrót na górę strony