Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków
Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 - 17:00
         Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi  ul. Mazurska 33 19-500 Gołdap

Skargi i wnioski przyjmują również:

- Naczelnik Wydziału Kryminalnego
- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
- Asystent Zespołu Ds. Dyscyplinarnych Kadr i Szkolenia
- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

bądź na adres e-mail komendant@goldap.ol.policja.gov.pl

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE FUNKCJONUJE CAŁODOWA LINIA TELEFONICZNA
"WOJEWÓDZKA INFORMACJA POLICYJNA"

nr 47 731 44 44

umożliwiająca kontakt obywateli z Policją

 

 

Art. 225 § 1 KPA

 "Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2014, s.813

Powrót na górę strony