Kierownictwo

insp. dr Dariusz Stachelek

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GOŁDAPI

Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, studiów na kierunku Administracja na Uniwersytecie w Białymstoku oraz podyplomowych studiów menadżerskich na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, podyplomowych studiów w zakresie zarządzania kryzysowego, przygotowania pedagogicznego oraz bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Na początku 2021 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Uczestnik wielu szkoleń i kursów.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Ruchu Drogowego KPP w Olecku
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Olecku
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Olecku
 • Od 04.10.2018 - Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony Policjant
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 

 

nadkom. Tomasz Jegliński

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GOŁDAPI

Służbę w Policji pełni od 2003 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego I Sportu w Gdańsku na kierunku Wychowanie Fizyczne. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Edukacji dla Bezpieczeństwa.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Rewiru Dzielniowych KPP w Olecku
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP w Suwałkach
 • po. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi
 • od 13.02.2020r - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
Powrót na górę strony