Kierownictwo

podinsp. Tomasz Jegliński

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GOŁDAPI

Służbę w Policji pełni od 2003 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Wychowania Fizycznego I Sportu w Gdańsku na kierunku Wychowanie Fizyczne. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Edukacji dla Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Bezpieczeństwa Imprez masowych i Zgromadzeń Publicznych na Akademii Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Rewiru Dzielniowych KPP w Olecku
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP w Suwałkach
 • po. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi
 • od 13.02.2020 r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi
 • od 26.02.2024 r. - p.o Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi
 • od 15.04.2024 r. - Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP
 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

 

podinsp. MARCIN WYSOCKI

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GOŁDAPI

Służbę w Policji pełni od 2003 roku. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2010 roku ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych prowadzone przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • od 2010 roku - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Gołdapi
 • od 2019 roku - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Gołdapi
 • od 15.03.2024 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi
 • od 21.05.2024 r.- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

 

 

 

 

Powrót na górę strony