Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny
Komendy POwiatowej Policji w GOŁDAPI

ul. Mazurska 33, 19-500 Gołdap
sekretariat tel. (47) 735 74 32

 

P.O. Naczelnik Wydziału Kryminalnego

                                                                                                                                 

kom. Tomasz Artysiewicz

  tel. 47 73 574 30

e-mail: tomasz.artysiewicz@goldap.ol.policja.gov.pl

                                                                                                                                  

 

P.O. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

 

asp. Michał Kliniewski

 tel. 47 73 574 31

e-mail: michal.kliniewski@goldap.ol.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony