Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 

 

nadkom. Ryszard Antolak

tel. 47 73 574 40

 

 

 

ZastępcA Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 


 

 

podinsp. Slawomir Saniuk

tel. 47 73 574 41

Powrót na górę strony