Zakres działania

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W GOŁDAPI I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GOŁDAPI

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki po uzyskaniu opinii Starosty.

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:
• rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
• poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
• poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi to między innymi:
• zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
• zabezpieczanie śladów i dowodów,
• układanie programów profilaktycznych,
• dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
• edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi mieści się przy ul. Mazurskiej 33 w Gołdapi.

W Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.
Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Film Zakres działania - język migowy

Opis filmu: Zakres działania - język migowy

Pobierz plik Zakres działania - język migowy (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony